OLTALOM ALAPÍTVÁNY

Könyveinket a BIK Kiadó forgalmazza - www.bikkiado.hu
Rendelni tőlük lehet, illetve az előadások helyszínén is szokott lenni könyvárusítás.

Ki nekünk Jézus Krisztus?
Kétféle kiadásbanMit mond nekünk jelenleg ez a név és az azt viselő személy? Gondoltunk-e rá, és végiggondoltuk-e szerepét eddigi életünkben? Van-e tapasztalatunk róla, vagy alig több a semminél? Meg akarjuk-e ismerni egyáltalán? Mutatunk-e érdeklődést mások róla szóló vallomásai iránt? Akarunk-e szembesülni vele kapcsolatos előítéleteinkkel, kudarcainkkal, és reménykedünk-e lehetőségeink megváltozásában?
Ki nekünk Jézus Krisztus?
Kétféle kiadásbanE könyv négy szálon keresztül vezet végig Jézus működésén. Az első nagy részben főbb tanításaiba pillantunk bele. A második, legrészletesebb részben kapcsolatait vizsgáljuk. A harmadikban áldozatára nézve teszünk fel kérdéseket. Végül néhány magyar művész róla szóló megnyilatkozásait elemezzük. E kötet több mint egy tucatnyi előadása
Jézus és... címmel a Duna televízióban is elhangzott 2019-ben.
Jézus boldogmondásaiEz a kis füzetke egy sorozat része. Jézus Krisztus Hegyibeszédben elmondott ún. boldog-mondásait veszi végig lépésről lépésre.
Ki nekünk Arany János?A 66 évet élt Arany Jánosról hatvanhat történetet elevenítünk fel – életéből és műveiből. Tehetsége és jelleme egyaránt kidomborodik mindegyikőjükből.
Végigolvasva e kötetet nemcsak „a ballada Shakespeare-jét” látjuk, hanem azt a küzdő művészembert is, aki (Babits szavai szerint) „egész életét egy Hamlet életévé tette”.
Ára 3.000 Ft
Adni – a semmibőlAdni lehet a fölöslegből, a szükségletből, de lehet adni a semmiből is. Mit is jelent ez?
Azt az állapotot, melyben semmi nem áll rendelkezésünkre abból, amit tőlünk kérnek, viszont megvan éber figyelmünk, együttérző szívünk és segíteni akaró szándékunk. ...
A semmiből adókat jellemzi úgy Pál apostol „
mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók.” (2Kor 6:10)
Bibliai jelképlexikonEgyedülálló alkotásként jelent meg a Bibliai jelképek lexikona című kötet.
Ára: 5 000 Ft


Erős vár a mi Istenünk! Luther Márton füveskönyvA reformáció 500. évfordulójára megjelentetett füveskönyv Luther Márton gondolatait tartalmazza. Válogatta Reisinger János.
Ára: 2 000 Ft
Kisversek költészeteKözel hétszáz verssel, elemzésekkel és illusztrációkkal, verskedvelőknek, gyermekektől a szépkorúakig

Egy mondanban, egy szóbanEbben a kis kötetben mintegy tucatnyi tö- ténet beszél a rövid nyelvi közlések erejéről. Egy mondatot vagy egyetlen szót kaptak az elbeszélések írói, de ezek egész életükre végigkísérték őket. Ahogy
A lila ciklámen című gyűjteményünkben Lev Tolsztojt és Jókai Mórt is szerepeltettük három rövid elbeszélésükkel, e kötetben is helyet adtunk Molnár Ferenc egyik, talán ismeretlenebb novellájának, Petőfi Sándor és Illyés Gyula egy-egy visszaemlékezésének. Vigasztaló, építő és biztató írások sorakoznak fel, melyek erőt és örömet nyújthatnak az élet nagy kérdései iránt őszintén érdeklődőknek, és nem utolsósorban könnyen továbbadhatók másoknak.
Világszem Magyar vershangverseny I-II. MintaVilágszem címmel jelentettem meg két vaskos albumszerű kötetben 2014-15-ben a magyar költészetnek mintegy 1200 versét 140 fejezetbe tömörítve. Ez az összeállítás enciklopédikus jellegű, tematikus rendet követ. Arra a hétköznapi kérdésre kíván válaszolni, hogy vajon miben segít élni a magyar költészet azoknak, akik ma élnek? Van-e egyáltalán értelme verstanulásnak, verskultúrának, a költészetnek, mely Babits szerint „a gondolkodás kohója"? Endrődi Sándor kísérelt meg 1896-ban ilyesféle gyűjteményt közzétenni A magyar költészet kincsesháza címmel. A „Világszem" kifejezés Babits Mihálytól származik, akinek előszavát több írásából összeollózva illesztettem a kötet élére. Hogy könnyebben áttekinthető legyen, egy öt felvonásos hatalmas vershangverseny keretébe illesztettem az esztétikailag legértékesebb költeményeket, a karmesteri pálca Petőfi Sándor kezébe került. Mind az öt felvonás előtt van egy kis bevezető, sőt az egész hangverseny a hangolásokkal kezdődik, vagyis a magyar költészet legszebb epigrammáitól elkezdve a leghatalmasabb rapszódiáiig, elégiáiig ér el. A 120 fejezet mindegyikéhez bevezető esszét mellékeltem, hogy a soron következő versekre rá lehessen hangolódni, világirodalmi párhuzamokat is számba lehessen venni.
Reisinger János

Drótposta