OLTALOM ALAPÍTVÁNY

Könyveinket a BIK Kiadó forgalmazza - www.bikkiado.hu

„Ki nekünk Arany János?”A 66 évet élt Arany Jánosról hatvanhat történetet elevenítünk fel – életéből és műveiből. Tehetsége és jelleme egyaránt kidomborodik mindegyikőjükből.
Végigolvasva e kötetet nemcsak „a ballada Shakespeare-jét” látjuk, hanem azt a küzdő művészembert is, aki (Babits szavai szerint) „egész életét egy Hamlet életévé tette”.
Ára 3.000 Ft
Erős vár a mi Istenünk! Luther Márton füveskönyvA reformáció 500. évfordulójára megjelentetett füveskönyv Luther Márton gondolatait tartalmazza. Válogatta Reisinger János.
Ára: 2 000 Ft
Bibliai jelképlexikonEgyedülálló alkotásként jelent meg a Bibliai jelképek lexikona című kötet.
Ára: 5 000 Ft
Világszem Magyar vershangverseny I-II. MintaVilágszem címmel jelentettem meg két vaskos albumszerű kötetben 2014-15-ben a magyar költészetnek mintegy 1200 versét 140 fejezetbe tömörítve. Ez az összeállítás enciklopédikus jellegű, tematikus rendet követ. Arra a hétköznapi kérdésre kíván válaszolni, hogy vajon miben segít élni a magyar költészet azoknak, akik ma élnek? Van-e egyáltalán értelme verstanulásnak, verskultúrának, a költészetnek, mely Babits szerint „a gondolkodás kohója"? Endrődi Sándor kísérelt meg 1896-ban ilyesféle gyűjteményt közzétenni A magyar költészet kincsesháza címmel. A „Világszem" kifejezés Babits Mihálytól származik, akinek előszavát több írásából összeollózva illesztettem a kötet élére. Hogy könnyebben áttekinthető legyen, egy öt felvonásos hatalmas vershangverseny keretébe illesztettem az esztétikailag legértékesebb költeményeket, a karmesteri pálca Petőfi Sándor kezébe került. Mind az öt felvonás előtt van egy kis bevezető, sőt az egész hangverseny a hangolásokkal kezdődik, vagyis a magyar költészet legszebb epigrammáitól elkezdve a leghatalmasabb rapszódiáiig, elégiáiig ér el. A 120 fejezet mindegyikéhez bevezető esszét mellékeltem, hogy a soron következő versekre rá lehessen hangolódni, világirodalmi párhuzamokat is számba lehessen venni.
Reisinger János

Drótposta