OLTALOM ALAPÍTVÁNY

Dr. Reisinger János – az Oltalom Alapítvány kuratóriumi elnöke

irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa (MTA), főiskolai tanár (SSTF), előadó
Mosonmagyaróváron született 1954-ben. A helyi Kossuth Gimnáziumban tanult, majd az ELTE Bölcsészkarának magyar-francia szakán szerzett diplomát 1978-ban. Ezt követően az MTA Irodalomtudományi Intézeténél dolgozott. Doktori értekezését Babits Mihály és Horváth János irodalomszemléletéről (1980), kandidátusi fokozatát A Biblia és az irodalom kapcsolatáról (1994) írta és védte meg. 22 éven keresztül tartott vetített képes előadásokat (1983-2005) ELTE Jogi karának épületében, amelyből a Magyar Rádió Társalgó című műsora ötöt mutatott be 1984 és 1988 kötött. A Magyar ATV közel 200 előadását rögzítette Látók, szóljatok! címen 2000-2003 között. Több mint 20 könyve, 200 tanulmánya jelent meg eddig, miközben több mint 10 ezer előadást tartott Magyarország és hét másik országban. A Sola Scriptura Teológiai Főiskola tanszékvezetője. Három szakdolgozója könyvét jelentette meg (Prancz Zoltán, Soós Attila, Várkonyi András) és Prancz Zoltán Pascal gondolatainak rejtélyét feloldó doktori dolgozatát (A valószínűségtől a bizonyosságig, 2012). 1991-ben létrehozta az Oltalom Alapítványt. 2006-ban www.eletadotv.hu elérhetőséggel bibliai internetes televízió műsorainak feltöltésébe fogott bele.

Könyvei
• Jézus „boldog-mondásai"; Bibliaiskolák Közössége, Bp., 1990 (Alapvető bibliai kérdések)
• Bibliai olvasókönyv 12-18 éves diákoknak. Bibliaismeret, kultúrtörténet, műelemzések; Oltalom Alapítvány, Nagykovácsi, 1992
• A Biblia szellemében. életutak, művek, elemzések; Bibliaiskolák Közössége, Bp., 1994 (Oltalom-könyvek) • Földünk fiaiért fáj. Kameruni kórházi versek világunk elesett állapotáról és reménységéről, a szabadító Jézus Krisztus közeli visszajöveteléről; Reisinger János, 1995, Nagykovácsi • Hogyan küzdött Jézus... Nikodémusért, Fülöp és Tamás apostolokért, a gadarai megszállottért, a vakon született emberért, Péter apostolért, Júdásért, Poncius Pilátusért?; Bibliaiskolák Közössége–Oltalom Alapítvány, Bp., 1998 • Zsoltárok világa. Zsoltárelemzések, zsoltárparafrázisok, hatástörténet; szerk. Reisinger János; Sola Scriptura, Bp., 1999 Debrecen (Sola Scriptura Főiskola kiadványa) • Hit vagy hagyomány?; Bibliaiskolák Közössége, Bp., 1999 (Korunk „vagy-vagy"-ai) • Kisvers-nagymesterek. A magyar költészet rövid verseinek nagy tanulságai; Bibliaiskolák Közössége–Oltalom Alapítvány, Bp., 1999 • A legnagyobb kérések. Jézus Krisztus és a Miatyánk; Bibliaiskolák Közössége–Oltalom Alapítvány, Bp., 1999 • Kis eszmetörténet; Sola Scriptura, Bp., 2000 (Sola Scriptura Főiskola kiadványai) • Katona Lajos, 1862-1910. Tanulmány és bibliográfia; Katona Lajos Városi Könyvtár, Vác, 2000 (Váci életrajzi bibliográfia) • A Biblia a bűnrendezésről; Bibliaiskolák Közössége, Bp., 2001 • Bibliai próféciák korunkról; Oltalom Alapítvány, Bp., 2004 • A lelkiismeret; Bibliaiskolák Közössége, Bp., 2005 • Miről szól a Jelenések könyve?; Bibliaiskolák Közössége, Bp., 2005 • Győzelem. Krisztus győzelme a mi győzelmünk is lehet; szerk. Reisinger János; Bibliaiskolák Közössége, Bp., 2006 • A Júdás-rejtély; Bibliaiskolák Közössége, Bp., 2006 • A lelkiismeret; Bibliaiskolák Közössége, Bp., 2006 • Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Mit, miért, hogyan rajzoltam és festettem. A tékozló fiú keresése. 1606-2006; Oltalom Alapítvány–Bibliaiskolák Közössége, 2007 • A Biblia a magyar képzőművészetben; Oltalom Alapítvány, Bp., 2008 • A Biblia tíz vázlatpróféciája. Merre halad a történelem?; Oltalom, Bp., 2010 • Élni – miből?; Oltalom Alapítvány, Bp., 2010 • Magyar költők jövendölései; Oltalom Alapítvány, Bp., 2010 • Egészséges érzelmi és lelki élet; összeáll. Reisinger János, Egerváriné árvai Márta; Bibliaiskolák Közössége, Bp., 2011 (Biblia-tanulmányok, 2011/1.) • Én vagyok a világ világossága. Jézus Krisztus füveskönyve; vál., szerk., jegyz., utószó Reisinger János; Lazi, Szeged, 2012 • Munkácsy Krisztus-trilógiája. Alkotásfolyamat, befogadástörténet, mának szóló üzenet; Oltalom Alapítvány, Bp., 2012 • Reisinger János–Prancz Zoltán: Ószövetségi bölcsességi könyvek; Sola Scriptura Teológiai Főiskolai ószövetségi Tanszék–Spalding Alapítvány, Bp.–Biatorbágy, 2012 (Sola Scriptura jegyzetek) • A Biblia tíz vázlatpróféciája. Merre halad a történelem?; Oltalom Alapítvány, Bp., 2016 • Bibliai jelképek lexikona. Jelképek, allegorikus kifejezések, hasonlatok, jelképes cselekedetek, nevek, számok, jelképpé vált személyek, példabeszédek, példázatok, jövendölések jelképei, álmok, látomások, gondolatihletés szóképei; Oltalom Alapítvány, Bp., 2016